Kategoriarkiv: ekstremisme

Om å sette dagsorden

Lederen for SIAN, Arne Tumyr, har ikke riktig forstått den aktuelle situasjonen i Norge, at det burde tilsi en lavere profil fra denne organisasjonens side, og at et annonsert medlemsmøte i hovedstaden akkurat nå med rimelighet kan sees av politiet som en fare for orden og sikkerhet.

Det som får meg til å gruble litt, er når Arne Tumyr i fjernsynet, sier noe slikt som at 22/7-forbrytelsene har sitt bakteppe i islam. Det forekommer meg å være et slags poeng der årsak og virkning blir snudd på hodet eller blir gjenstand for en vilkårlig rotasjon.

En kunne like gjerne si at gasskamrene i Auschwitz hadde «sitt bakteppe» i  «jødeproblemet». Forsåvidt et utsagn som ikke er ulogisk, men likevel fullstendig uakseptabelt.

Jeg kan ikke  bruke tiden på å lese «der Stürmer» som Julius Streicher  var utgiver av. Han ble altså dømt til døden og hengt etter hovedprosessen i Nürnberg. Forsåvidt kan en si at han ikke var skyldig i noe drap på konkrete jøder, men gjennom sin hets laget han nettopp et «bakteppe» for massedrapene.

Jeg har derimot sett en snutt på et nettsted hvor han ytrer seg om sitt hovedpoeng. Det var kampen mot det han kallte «alljøden» som var årsak til all splid mellom folkene i Europa. Selv kunne han til og med skaffe seg medarbeidere som var jøder. Altså må en tenke slik: «Alljøden» det var en konstruksjon, et ideologisk tankespinn, og hadde egentlig lite å gjøre med  konkrete jødiske mennesker, som kunne jo være vidt forskjellige, noen ærlige, andre uærlige, noen late, andre flinke o.s.v.

Men inn i kremasjonsovnene var det ikke «alljøden» som ble brent, men konkrete mennesker av jødisk herkomst.

Det fantasifosteret som SIAN bringer til torgs er et lignende Frankensteinsk bilde av en «allmuslim» som er kommandert, programmert, dirigert – eller hva slags måte det måtte skje på – til å ødelegge kultur og demokrati i Europa.

Hitler laget denne dagsorden: Ja eller nei til jøden.

SIAN lager denne dagsorden: Ja eller nei til islam

Det er ikke bruk for slike dagsordner. Det som Europa står overfor er en systemkrise som har sine røtter i et økonomisk system som vi kan si har spillt fallitt, eller vi kan velge å si at det er i krise og at det kreves endringer. Det er i alle falle denne problematikken som må settes på dagsorden:

Hvordan skal kapitalismens krise møtes?

(Bildet: sakset fra  le Monde diplomatique, nr 8/ 2011 tegning av Maxim Kantor: «Kommunismens spøkelse eller kapitalismens fugleskremsel»)

 

Annonser

Den digitale galskap og 22. juli

Statsministeren reiste denne parolen:

Mer demokrati, mer åpenhet, mer humanitet, men aldri naivitiet.

I går kveld ble det over hele landet demonstrert at folket ikke finner seg i at vold blir brukt til å ødelegge landet og drepe mennesker. På alle måter var det en manifestasjon som trengtes nå.

Men det er likevel grunn til å advare mot naivitet. Vi må regne med at selv slike folkelige mønstringer ikke nødvendigvis vil påvirke alle. Noen finner sitt «univers» foran PC-en, gjennom war games,  og får næring til sine livsholdninger på ekstreme nettsteder .

Veldig mye av det som florerer på f. eks. ABC-debattstedene  vitner om holdninger som er nokså like med den holdningen som  Anders B.B. har.

Omtrent slik vil jeg beskrive et virkelighetsbilde som ofte har kommet fram: Landet styres av en gjennomkorrupt regjering av landsforrædere. Disse idiotene vil gi landet bort til muslimene som  vil overta alt.

Ellers forekommer ofte virkelighetsoppfatninger som bare bygger på at alt er konspirasjon. Og hvis en ikke tror på en konspirasjonsteori, så kan forklaringen være at konspirasjonen er så mesterlig utført at de fleste blir lurt.

De som sitter foran PC-en og utvikler seg selv som deltakere i  forskjellige sub-kulturer er overlatt til seg selv. for dem er det den største «forbrytelse» som tenkes kan, hvis noen skulle prøve å tvinge dem til å stikke nesa ut i virkeligheten utenfor.

Minoriteten lever sitt eget liv og majoriteten overlater dem til seg selv.

Jeg tror det er tvingende nødvendig med økt kontroll av den digitale verden, ikke fordi jeg vil bryte med grunnloven som gir rett til frimodige ytringer, men fordi jeg mener at de som er fullstendig «ute på tur» og har dannet seg syke vrangforestillinger trenger å bli konfrontert med det sosiale fellesskap – med storsamfunnet rundt seg.

 

 

 

Annonser

Ekstremisme på nærradio

Jeg dumpet tilfeldigvis inn på en lokal nærradio med sendinger fra den lokale Filadelfia-menighet på årets første dag og fikk høre en selsom tale som var en blanding av «andakt», Fr.p-propaganda og ekstremt syn på Midt-Østen-situasjonen.

Som vi  vet gikk den vestlige verden med på en avtale i 1938 som tillot tysk overtakelse av Sudet-områdene i Tjekkoslovakia. Dette førte verden videre inn i den store krigen. Vestbredden er i likhet med Sudet-områdene høytliggende.

Med utgangspunkt i denne egentlig eneste likheten ga radio-ekstremisten seg til helt uhemmed å sette likhetstegn mellom Palestina-folkets kamp for nasjonale rettigheter og Hitler-fascistenes voldtekt av Tjekkoslovakia. Sudetland blir altså Vestbredden, Hitler-fascistene blir alle arabere, tsjekkere blir jøder og den nye amerikanske presidenten en potensiell ny «Chamberlein». Han må visst innom en paraplybutikk før 20. januar..

Jeg må bare si meg dypt rystet over hvor langt det går an for religiøse fanatikere å misbruke sitt budskap. Om den israelske regjeringens bombing og inhumane krigshandlinger må fordømmes, så forstår jeg at ligger det en del rasjonelle militær-politiske vurderinger bak  deres handlinger. Vi har med en stat å gjøre som handler ut i fra det den mener er sin interesse.

Men jeg frykter at deres støttespillere har en helt annen visjon – gjøre Midt-Østen til en arena for sine korsfarerfantasier. Her blir de aldri noe annet enn et motstykke til tilsvarende ekstreme islamister.

Jo mer disse klarer å få pisket opp sine hatske stemninger mot alle arabere, jo større "kick" får de opp i hodet sitt, ser det ut som.

Annonser