Månedlige arkiver: juni 2008

Irland sa nei

 

Folket i Irland sa med et overbevisende flertall nei til EUs Lisboa-traktat og dermed hele den unionsutvikling som EU bygger på.

Dette er et nei til maktkonsentrasjon, minimumsdemokrati og markedsliberalisme. Det er et ja til nasjonale styringsmuligheter.

Det irske folket har vært utsatt for et voldsomt press fra næringslivstopper, fra den egne politiske eliten og fra ledere i andre EU-land.

En av sakene som har vært oppe i debatten i Irland, er fagbevegelsens kår, hvordan den vingeklippes gjennom EU-domstolen og hvordan dette betyr sosial dumping.

Den norske regjering må lære av dette. La oss bruke den handlefrihet vi har til å legge ned veto mot tjenestedirektivet og markere skandinaviske verdier i forhold til EU.

Annonser

En radikalistisk og dum lovendring

Den nye ekteskapslovgivningen er en stor feil av regjeringen og av venstresiden i norsk politikk. Det er en sann gave til Fr.p. og høyrekreftene.

Loven provoserer på en fullstendig unødvendig måte store folkegrupper som har en tradisjonell forståelse av ekteskapet.  Et kjønnsnøytralt "ekteskap" er og blir en skrullete konstruksjon.

Regjeringen lar en minoritet bestemme altfor mye. Minoriteten har rett til å bli hørt, men det har også majoriteten. 

Venstresiden tenker for mye i rettighetsperspektivet og skyver samfunnsinteressene til side.

Samfunnsinteressene burde tilsi at en verner om familien som en grunncelle i samfunnet og ikke utsetter den for radikalistiske forandringer.

Ut i fra et sosialistisk perspektiv har jeg derfor aktivt støttet demonstrasjonen i Oslo i april mot loven. En blir gjerne beskyldt for intoleranse. Men det er ikke meningen å frata noen mennesker retten til å være homofile. De har krav på medborgerlig aktelse, men jeg mener bare at det er en stor feil å kalle et slikt forhold for ekteskap

Jeg tror ikke den nye loven vil føre til mer toleranse. Den vil føre til unødvendige konfrontasjoner ute i skoler, institusjoner m.m.

Denne energien kunne med fordel brukes til andre problemer. Den kunne brukes til å forbedre demokratiet, hindre storkapitalistene i å bestemme alt, minske maktesløsheten, øke den nasjonale selvstendigheten i forhold til EU/EØS.

 

 

Annonser