Kategoriarkiv: Afghanistan

Johan Galtungs provokasjon

Johan Galtung ble tildelt Erik Byes minnepris i forbindelse med Protestfestivalen i Kristiansand. Jeg lytter gjerne til Galtung og synes mye av hans budskap er fornuftig. Men hans burleske stil  synes jeg ikke så mye om, og av og til snubler han i sine egen jakt på spissformuleringer.

Sitert fra Fædrelandsvennen tirsdag 6. september: » Norske soldater gjør nøyaktig det samme som ham (Breivik) i Afghanistan, og vi må begynne å ta inn over oss at Norge er både offer og gjerningsmann.»

Dette er en sammenligning som er dypt usaklig og unødvendig krenkende for soldater som på regjeringen og stortingsflertallets beslutning fører krig i Afghanistan.  Breivik utførte drap på ubevæpna ungdommer. Norske soldater fører krig mot væpna opprørere og selv om det under tiden kan forekomme sivile tap, så kan ikke dette sammenlignes med det på Utøya og Oslo.

At Norges krigføring i Afghanistan er feil politikk, det mener jeg.  Men slike innspill som Galtung kommer med, tror jeg ikke vil være noe positivt bidrag til å få endret denne politikken slik at soldatene kan trekkes tilbake .

 

Annonser