Månedlige arkiver: mai 2009

Leverer tilbake orden til DFRK

Etter prøvesprengning av atomvåpen, fant jeg det riktig å sende tilbake en utmerkelse som jeg fikk i 1982 av DFRK. Den ble sendt til ambassaden i Sverige, vedlagt følgende brev:

Den Demokratiske Folkerepublikken Koreas Ambassade
v/Ambassadøren

Jeg sender tilbake en orden jeg fikk fra Deres land i 1982. Grunnen til at jeg fikk denne utmerkelsen var et arbeid jeg på den tiden drev for fredelig gjenforening av Korea.
Dette arbeidet er jeg ikke lenger aktiv deltaker i. Det er en grunn til at jeg returnerer den og den andre grunnen er dette:

Jeg vil absolutt forsvare Den Demokratiske Folkerepublikken Koreas rett til suverenitet og forstår nødvendigheten av at Deres land er beredt til å svare på aggresjon fra imperialistiske land.

På den andre siden må jeg bestemt ta avstand fra utvikling av atomvåpen og ser den senere tids prøvesprengning som skadelig for verdensfreden. Faren for en atomkrig er tidens største trussel og denne trusselen mot menneskehetens eksistens må skrittvis reduseres og fjernes helt.

Jeg forstått det slik at den trussel som DFRK er utsatt for fra syd også er en atomtrussel. Dette er uakseptabelt og det må være en like soleklar oppgave å få fjernet denne trussel. Men den må fjernes ved hjelp av diplomatiske midler og ikke ved utvikling av en tilsvarende trussel..

Når jeg markerer motstand mot atomvåpen, ved å returnere denne utmerkelsen, ønsker jeg derved også å markere motstand mot alle atomvåpen på den koreanske halvøy.

Inntil videre, til atomvåpnene fullstendig er avskaffet, vil vi måtte akseptere at større land som USA, Kina og Russland har atomvåpen. Men mindre og mellomstore land bør ikke ha slike våpen i det hele tatt.

Jeg håper på en rik fremtid for Deres land og dets innbyggere. Jeg håper også at de to delene av Korea etterhvert kan finne sammen og gjenforenes på en fredelig og respektfull måte.

Med vennlig hilsen

Ole Langeland

Annonser