Månedlige arkiver: september 2011

Lysbakken og marxismen

Audun Lysbakken vil ikke lenger kalle seg marxist. I og for seg har det ingen verdi å kalle seg det. Veldig mange har satt den merkelappen på seg selv eller andre uten å ha det minste peiling på hva Karl Marx skrev.

En som har studert Karl Marx ganske inngående, Jørgen Sandemose, har i boka si «Kritikk av globaliseringsteorien» konsekvent avvist å bruke ordet «marxist».

Og Karl Marx skrev ganske mye. Det viktigste verket «Kapitalen» er tung lesning. Har for egen del lest mye av den første boka. Men heller ikke jeg kaller meg for marxist lenger bl. a. fordi min ontologiske forståelse, filosofiske måte å tenke på, ligger nær opp til Hegels tenkning, d.v.s. den klassiske tyske idealismen, slik den ble utformet for ca 200 år siden.

Men Lysbakkens avskriving av marxismen preges av opportunisme. Den skjer i forbindelse med SVs valgnederlag og i forbindelse med at han lanseres som SVs kommende leder.

Her bør en minne om at den høyresosialdemokratiske ledelsen i Arbeiderpartiet, slike som Gerhardsen og Torp, i sin ungdom var preget av radikalistiske og rent pasifistiske utkjør, mens de etter krigen kastet seg i hendene på den anglo-amerikanske imperialismen.

Mye av arbeiderbevegelsens historie er preget av ytterliggående radikalistisk frasemakeri, oppgivelse av dette og en «stø» kurs til høyre.

Marxismen er et veldig viktig analyseredskap for å forstå dagens kapitalistiske virkelighet. En behøver slettest ikke kalle seg «marxist» for å forstå dette. Men den situasjonen som Lysbakken velger for å slutte å kalle seg «marxist» vitner om en opportunistisk mentalitet, eller i hvertfall en overfladisk omgang med begreper.

Det er grunn til å spørre: Hva mente egentlig Lysbakken med å kalle seg «marxist». Hva gjør at han ikke lenger nå vil kalle seg det?

Annonser

Johan Galtungs provokasjon

Johan Galtung ble tildelt Erik Byes minnepris i forbindelse med Protestfestivalen i Kristiansand. Jeg lytter gjerne til Galtung og synes mye av hans budskap er fornuftig. Men hans burleske stil  synes jeg ikke så mye om, og av og til snubler han i sine egen jakt på spissformuleringer.

Sitert fra Fædrelandsvennen tirsdag 6. september: » Norske soldater gjør nøyaktig det samme som ham (Breivik) i Afghanistan, og vi må begynne å ta inn over oss at Norge er både offer og gjerningsmann.»

Dette er en sammenligning som er dypt usaklig og unødvendig krenkende for soldater som på regjeringen og stortingsflertallets beslutning fører krig i Afghanistan.  Breivik utførte drap på ubevæpna ungdommer. Norske soldater fører krig mot væpna opprørere og selv om det under tiden kan forekomme sivile tap, så kan ikke dette sammenlignes med det på Utøya og Oslo.

At Norges krigføring i Afghanistan er feil politikk, det mener jeg.  Men slike innspill som Galtung kommer med, tror jeg ikke vil være noe positivt bidrag til å få endret denne politikken slik at soldatene kan trekkes tilbake .

 

Annonser