Månedlige arkiver: september 2014

USAs fiendtlige kurs mot Russland

Vietnam, Afghanistan, Irak, Syria, Ukraina…Det bør være interessant å vite hvem som blir den neste på listen over over land der «fred på amerikansk vis» skal opprettes. For den amerikanske økonomi er det livsviktig å utvikle konflikter på forskjellige steder av planeten. Bare ikke på amerikansk grunn.

Nå presser NATO faktisk Kiev til en voldelig løsning av konflikten. Alliansen har lagt kursen mot en opplading av Ukrainas militære potensial. Ekspertene er enig om at Ukraina bare er en marionett i motsetningsforholdet mellom USA og Russland. Billedlig talt er USA villig til å sloss til siste ukrainer mot Russland. For å gjennomføre sitt mål benytter ikke bare USA seg av Ukraina.Hele Europa lider nå under de sanksjoner som settes inn.På denne bakgrunn blir forholdet de europeiske landene har til Russland dårligere, og dette til fordel for USAs ambisjoner. I det hele tatt forsøker USA å befeste sin innflytelse i verden.

Også når det skjer under påskudd av å bekjempe terrorisme mener den stedfortredende direktør for USA og Kanada-instituttet i det russiske akademi:
» En slik innflytelse og for alt en slik metode til å oppnå innflytelse har det ikke vært under hele den kalde krigens historie», mener eksperten. «Heller ikke i den post-sovjetiske perioden. Gjennom gunstige omstendigheter oppstod også Ukraina-krisen, de folkene som passet for å hisse opp proteststemninger dukket opp, også en krig og en malaysisk Boing…Utenriksminister Sergei Lavrov erklærte at Vesten har satt seg det målet å få Russland ut av likevekt. Tross dette er Russland interessert i en dialog for å håndtere krisen i Ukraina.USA synes ikke interessert.»

Den fiendtlige holdningen overfor Russland har lenge samlet seg opp, mener eksperten. Og det har ikke så mye med Snowdon eller Magnetski-listen å gjøre, som mange formoder. Amerikanerne er redd for en styrking av dagens Russland .Derfor er det USAs mål å svekke Russland. Midlet er Europa og Ukraina.Når det går på amerikanernes egne nasjonale interesser, er ikke Europa noe verd.

Amerika skaper angst mot Russland hos europeerne som tvinger EU til å høyne militærutgiftene og iverksette sanksjoner. Alt dette heter atlantisk solidaritet, en idé som USA nører opp i sin egen interesse. Og alt dette rettes mot Russland fordi Russlands uavhengige posisjon ikke passer Washington. Amerikanerne og forfatteren Dmitri Misjelev mener at denne konfrontasjonen har sine røtter i den anglosaksiske ideologi. I sitt strev etter verdensherredømme skyr amerikanerne ingen midler, millioner av uskyldige offer, ødelagte byer og hele land.

ved å blande seg inn i indre konflikter i land som befinner seg langt fra USA spiller Det hvite hus en rolle som dommer i konfliktene, enten det nå er gjennom diplomati, luftangrep eller sanksjoner. Og USAs påskudd er alltid hovedsaklig at det er en anledning til fredelig ordning eller bekjempelse av terrorisme. Kort sagt forsøker de angivelig å hjelpe alle og over alt. Men alle vet godt hvor denne veien brolagt med gode hensikter fører hen…

Fra «Stimme Russlands» (egen oversettelse)

http://german.ruvr.ru/2014_09_19/Warum-braucht-Amerika-die-Ukraine-4593/

http://german.ruvr.ru/2014_09_19/Warum-braucht-Amerika-die-Ukraine-4593/

Annonser