Kategoriarkiv: Libya

Egypt bør inn i det østlige Libya

 

En ulykkelige borgerkrigstilstand i Libya er en følge av Gaddafis ekstreme
voldsbruk og eventyrpolitikk. Vestens bombetokter har bidratt til å hindre
overgrep mot sivile, men kan på ingen måte løse problemene. Dessuten vil også
sivile liv gå tapt som følge av dette, selv om det ikke er tilsiktet.

Det forundrer meg at ikke andre løsninger kommer på banen. Derfor har jeg sendt en
mail til utenriksministeren vår og forelått for ham å vurdere om ikke en
egytisk intervensjon ville kunne stabilisere forholdene i den østlige delen av
landet slik at et sivilisert regime kunne etableres der på en trygg måte til
situasjonen i resten av landet avklares.

Andre grunner for dette:

Den autoritet som denne hæren synes å ha i folket i Egypt og dens positive rolle i demokratiseringsprosessen.

En slik militær støtte vil kunne bli en hjelp fra et broderfolk til et annet uten islett av uønsket «korstogsproblematikk».

 

 

 

Annonser