Månedlige arkiver: februar 2012

Salmesang og kulturarv

Jeg rister på hodet av det jeg leser fra Grimstad. Her ser jeg at det har vært en skikk å forlate kommunestyresalen i protest mot at fedrelandssalmen synges. Er det noen grunn til å fjerne våre egne røtter i noe som på mange måter har bidratt til å skape et robust land med en produktiv og demokratisk kultur?

Selv om staten som stat bør være sekulær, så er landets kultur og historie verken sekulær eller nøytral. Etter min mening bør Grunnloven fortsatt gi den protestantiske kristendommen  en særstilling slik at det  i framtida ikke skal bli sett på som fullstendig  utenfor folkeskikken  å synge en salme  et kommunestyre.

Å angripe vår kultur er en misforstått måte å være progressiv på.  Jeg beklager sterkt at folk fra venstresiden gjør det til en hovedsak å ikke tolerere  salmesang eller en andakt. En snakker om å være ”inkluderende” mens en i virkeligheten opptrer demonstrativt  ekskluderende.

I stedet for kristendommen, er vi i ferd med å få en slags liberalistisk rettighetsreligion hvor individets valgfrihet er så viktig at det ikke må utsettes for den minste påminnelse om egne kulturrøtter.  Det ser ut til å bli obligatorisk plikt å hylle denne nye kultusen.

Nå trengs mer enn noen ganger en kamp for sosial rettferdighet  og mot den maktesløshet som  ny-liberalismen  har ført med seg

Annonser