Kategoriarkiv: hegel

Et bevisst liv – en bevisst framtid

Hele historia er en historie om hvordan mennesket på stadig flere områder lar sin bevissthet gripe inn. Bevisstgjøring er ikke en individuell affære, men en kollektiv prosess.

Den høyeste form for bevissthet , det høyeste nivå i tenking utvikles ved at en stadig bygger videre på det som er tenka før.

Filosofen Hegel er veldig tunglest. Men han forvansker ikke virkeligheten. Han gir nøkkelen til å gripe fatt i den og forandre den.

Det spesielle, dersom en tenker slik Hegel viser at vi kan tenke, er at det går an å være ytterst konservativ og ytterst progressiv i en og samme håndvending. Alt som eksisterer beviser i kraft av sin eksistens sin berettigelse. Men det er stadig i smeltedigelen.

Verden trenger mer enn noen gang sosialismen. Sosialisme betyr at en lar bevisstheten styre utviklinga, ikke markedskreftene som er menneskeskapte men framtrer som om de var naturfenomener.

 

 

 

Annonser