Månedlige arkiver: desember 2008

Den israelske aggresjon

De israelske angrep har slike dimensjoner og fører til slike store sivile tap, at de ikke står i noe rimelig forhold til det som Israel på sin side er blitt utsatt for av Hamas gjennom rakettangrep.

Dette fører nå umiddelbart til økt oppslutning om den nasjonale selvmordsstrategi som Hamas bringer med seg. Er dette tilsiktet fra Israels side, spør jeg meg om? Ønsker Israel å øke desperasjonen blant palestinenserne for å få nye påskudd til enda verre aggressive handlinger?

Regjeringen i Norge burde på en klarere måte vise avstand til den israelske politikken. Ambassadøren burde kalles hjem for konsultasjoner.

Dernest må den humanitære situasjon stå i fokus og alle krefter som kan bidra til en etter forholdene normal utvikling må få all den støtte de trenger.

Annonser

Friedrich Stampfer – hvem er mer skyldig?

Krigsutbruddet 1914 – lær av historien!

Når en leser om krigsutbruddet i 1914 og ser hvor ynkelig sosialdemokratiet opptrådte overfor krigskreftene og hvordan opportunister plutselig kunne klare å sette alt på hodet, får man en vaksine mot selve den ideologien, selve den tankesettet som sosialdemokratene står for står for.

De har aldri tatt noe oppgjør med sin historie og sin skyld i 1. verdenskrig og dermed indirekte også i 2. verdenskrig!

Den tyske rikskansleren Theobald von Bethmann Hollweg ble spurt om hvorfor han hadde så fryktelig dårlig tid da han ved månedskiftet juli/august 1914 var avsted med et ultimatum til Russland. Svaret var:"Ellers får jeg ikke sosialdemokratene med!"

Journalisten Friedrich Stampfer skrev en artikkel som hele den sosialdemokratiske pressen i Tyskland trykket opp 30. juli hvor det bl. a. hette:

"De fedrelandsløse kamerater vil oppfylle sin plikt og ikke på noe vis la seg overgå av patriotene. Vår fraksjon (i riksdagen) står ved spørsmålet om å tillate krigskreditter foran en fryktelig ansvarsfull avgjørelse som ikke må bli vanskeliggjordt gjennom noen diskusjoner."

Denne Stampfer går igjen som antikommunist senere i historien. Fasisme og kommunisme like ille, mente han. Jeg vil heller kanskje si at det er han selv som er den verste og den farligste person. Uten slike forrædere ville det ikke bli noen 1. verdenskrig og heller ingen 2. verdenskrig!

Friedrich Stampfer er ikke noen person som ruver i landskapet, men likevel: han var gutten med fyrstikken som tente det store bålet!

Det skjedde etter masse fredsdemonstrasjoner mot krigen at de plutselig snudde om 180 grader; – lederne i sosialdemokratiet.

Imperialisme har ført til krig og gjør det gjerne igjen. Det vil alltid finnes påskudd når slike krefter er i anmarsj, det kan være både demokrati og menneskerettigheter det blir snakket om, selv om det dreier seg om imperialisme, om erobring og terror.

De som leser tysk, klikk her:

http://www.gerdgruendler.de/Stampfer,%20Friedrich.html

Annonser