Kategoriarkiv: irland

Irland sa nei

 

Folket i Irland sa med et overbevisende flertall nei til EUs Lisboa-traktat og dermed hele den unionsutvikling som EU bygger på.

Dette er et nei til maktkonsentrasjon, minimumsdemokrati og markedsliberalisme. Det er et ja til nasjonale styringsmuligheter.

Det irske folket har vært utsatt for et voldsomt press fra næringslivstopper, fra den egne politiske eliten og fra ledere i andre EU-land.

En av sakene som har vært oppe i debatten i Irland, er fagbevegelsens kår, hvordan den vingeklippes gjennom EU-domstolen og hvordan dette betyr sosial dumping.

Den norske regjering må lære av dette. La oss bruke den handlefrihet vi har til å legge ned veto mot tjenestedirektivet og markere skandinaviske verdier i forhold til EU.

Annonser