Månedlige arkiver: april 2022

Sannhet eller «troverdighet» ?

Midt på 80-tallet var jeg på et slags endagskurs i det å drive valgkamp for partiet mitt, NKP. En øvelse var å holde et lite kort innlegg og nevne ulike saker i partiets valgopplegg. Så var det  også en øvelse å svare på  tenkte spørsmål fra journalister.

Et tenkt journalistspørmål ble formulert av partiets sekretær  som jeg kunne bryne meg på, egentlig ikke noe spørsmål i det hele tatt, men en slags påstand. Noe slikt lød det: «Du prater mye om boligpolitikk. Hvorfor skulle det være av interesse hva slike som deg i det hele tatt mener om slike ting. Dere vil avskaffe demokratiet! Er det ikke det dere vil?»

Et slikt journalistutspill er det ikke mulig å forholde seg til, i hvert fall ikke på strak arm, i en valgdebatt hvor tid og anledning er knapp.

Som aktiv NKP-medlem måtte jeg møte slike utspill ganske ofte.. Når alt du sier i utgangspunktet er tvilsomt i seg selv, så hjelper ingen argumenter. I hvert fall ikke logisk sett.

Men slik er ofte den borgerlige journalistikk, men jeg unntar heller ikke Klassekampens redaksjon. Det dreier seg ikke om å søke sannheten og  dokumentere påstander. Det dreier seg ikke om fakta og sammenheng mellom ulike fakta, men om såkalt «troverdighet».

Det foregår nå en kampanje for å utgrense steigan.no. Et stort miljø av venstreliberalister, tranmælister i Arbeiderpartiet og Rødt er nå gått til felts mot alt som har med dette nettstedet å gjøre. Denne kampanjen er usaklig og bygger på generelle beskyldninger.

Jeg tar avstand fra den russiske invasjon i Ukraina, slik den utviklet seg fra 24. februar. Men skuffelsen over Russland  kan ikke få meg til å glemme bakteppet. Jeg kan vanskelig se at Putins påstand om nazisme i Ukraina skulle være en slags konspiratorisk løgn. Jeg kan ikke se bort fra 8 år med krig omkring Donbas.

Og så møter jeg de som plutselig vil forenkle alt. «Russland ut av Ukraina!» er  deres hellige parole. I virkelighetens verden er det forhandlinger som trengs for å få stoppet krigen og stille sporvekselen i retning av en lang prosess med å lege sårene. Russland må ut av Ukraina, men Ukraina kan ikke stå fritt til å gjøre hva Ukraina vil. Slik er ikke denne verden skrudd i sammen.

Disse forhandlingene må skje så raskt som mulig. En opplever imidlertid at vestlige land som USA, Storbritannia og Norge ikke er særlig interessert i disse forhandlingene. Det kan ikke virke som annet enn at de er interessert i at både Russland og Ukraina skal fortsette å blø. Ingen snakk om å legge press på partene, som det oftest er i andre konflikter… Hovedstrømmen av media preges sterkt av en psykologisering omkring personen Putin.

Det å belyse virkeligheten  ikke gjennom hva som har skjedd, men hva som ikke har skjedd, kan være nyttig;  å  snu alt på hodet og se hvordan det var dersom hovedstrømmen av media med VG i spissen behandlet høyrefolk på samme måte som de  behandlet kommunister og andre annerledestenkende.

Jeg avslutter derfor denne artikkelen med et contrafaktisk intervju med Erna Solberg, tenkt noen år før hun ble statsminister, altså et intervju som aldri har funnet sted og heller aldri vil gjøre det:

Journalisten: Erna Solberg – du har sagt at eiendomskatten rammer usosialt – hvordan i alle verden kan slike som deg finne på å bekymre seg for det sosiale?

Erna Solberg : Det at alminnelige mennesker skal straffes for å ha skaffet seg et hjem.  Det synes ikke Høyre at er bra. Trygghet for hus og hjem er noe av kjernen i Høyres politikk.

Journalisten:  Når vi snakker om trygghet, la meg bare nevne: Den 16. mars 1968 så myrdet de amerikanske imperialistene i My Lai 347 mennesker, hovedsakelig eldre, kvinner og barn. Mange ble i tillegg torturert og voldtatt. Og du snakker om «trygghet»!! Hvor var du Erna da denne forbrytelsen, skjedde, begått av dine venner?

Erna Solberg: Jeg tar klart avstand fra denne forbrytelsen, men hva har det med denne valgkampen å gjøre? Jeg trodde det var Høyres politikk vi skulle snakke om, skattepolitikken vår  bl. a.

Journalisten: Kan du aldri svare konkret? Altså igjen: Hvor var du den uheldige marsdagen i 1968?

Erna Solberg: Jeg var hjemme og lekte med dukker, tror jeg…

Journalisten: Det er tidens største scuup, mens amerikanerne dreper og myrder, så har altså Høyres nåværende leder, ikke gjort annet enn å leke seg med dukkene sine!

Og så snakker hun om «trygghet»!! Kan noen slå deg i hykleri, Erna? Vær nå litt ærlig da!

Erna Solberg: Journalisten glemmer at jeg ikke var eldre enn 7 år. Jeg var ikke en gang begynt på skolen.

Journalisten: Hjelper det de myrdede? Hjelper det de barna som IKKE, og jeg gjentar IKKE, fikk anledning til å leke med dukkene sine? Og hvorfor? Fordi de ble myrdet! Og dette er tross alt bare Et lite eksempel på imperialismens forbrytelser gjennom tidene, Et system som DU forsvarer.

Erna Solberg: Men jeg kan ikke være personlig ansv………

Journalisten: Å ikke ta den! Svar nå konkret på spørsmålet. Gi konkret svar, JA eller NEI – forsvarer du imperialismen eller gjør du det ikke?

Så har altså Erna avslørt seg og blir slaktet i avisene dagen etter.

Overskrift: «ERNAS MAKABRE DUKKETEATER«

 

Ole Langeland

Annonser