Månedlige arkiver: januar 2009

Kampen for freden på Gaza

Israels blodige slag mot folket på Gaza og undertrykkelsen av palestinerne generelt har ført til en stor bevegelse for fred. I tillegg til den død og ødeleggelse som skjer akkurat nå, kan dette føre til enda verre ting..

Så vidt jeg ser er denne bevegelsen så bred at den omfatter nesten hele det politiske spekteret. Fremskrittspartiet har lenge markert pro-israelske holdninger uten særlig hemninger. Men slik Morten Høglund har uttalt seg, ser det ut som om det også der melder seg en alvorlig betenkelighet tatt i betraktning av de voldsomme konsekvenser Israels angrep har fått. Siv Jensens tale foran Stortinger bærer også et preg av at årene er i bruk. Det blir Fr.ps problem om det vil være utenfor eller innenfor fredsfronten.

De voldsomme opptøyer som har vært i hovedstaden er en trussel mot kampen for freden og palestinafolkets rett.. Vi bør  være glad for Oslo-politiets evne til å håndtere situasjonen og gjenvinne ro og orden. Disse hendelsene bør hos den våkne menigmann ikke føre til forvirring om hva som nå er viktigst.

Om Hamas må sies at deres politikk er en ren nasjonal selvmordspolitikk som bærer irrasjonalitetens kjennetegn. Deres rakettangrep mot en overlegen motstander forut for Israels angrep vitner om dette. Det er å håpe at den palestinske president gjenvinner sin autoritet og at det palestinske folket får ledere som handler rasjonelt.

I mellomtiden må alle fredskrefter , uavhengig av hva en mener om skyld, årsak eller historie, mobilisere for en snarlig avslutning av krigen slik at det kan forhandles om løsninger som ivaretar både palestinafolkets nasjonale interesser og Israels sikkerhetsbehov. En egen palestinsk stat må  fortsatt være målet.

Annonser

Ekstremisme på nærradio

Jeg dumpet tilfeldigvis inn på en lokal nærradio med sendinger fra den lokale Filadelfia-menighet på årets første dag og fikk høre en selsom tale som var en blanding av «andakt», Fr.p-propaganda og ekstremt syn på Midt-Østen-situasjonen.

Som vi  vet gikk den vestlige verden med på en avtale i 1938 som tillot tysk overtakelse av Sudet-områdene i Tjekkoslovakia. Dette førte verden videre inn i den store krigen. Vestbredden er i likhet med Sudet-områdene høytliggende.

Med utgangspunkt i denne egentlig eneste likheten ga radio-ekstremisten seg til helt uhemmed å sette likhetstegn mellom Palestina-folkets kamp for nasjonale rettigheter og Hitler-fascistenes voldtekt av Tjekkoslovakia. Sudetland blir altså Vestbredden, Hitler-fascistene blir alle arabere, tsjekkere blir jøder og den nye amerikanske presidenten en potensiell ny «Chamberlein». Han må visst innom en paraplybutikk før 20. januar..

Jeg må bare si meg dypt rystet over hvor langt det går an for religiøse fanatikere å misbruke sitt budskap. Om den israelske regjeringens bombing og inhumane krigshandlinger må fordømmes, så forstår jeg at ligger det en del rasjonelle militær-politiske vurderinger bak  deres handlinger. Vi har med en stat å gjøre som handler ut i fra det den mener er sin interesse.

Men jeg frykter at deres støttespillere har en helt annen visjon – gjøre Midt-Østen til en arena for sine korsfarerfantasier. Her blir de aldri noe annet enn et motstykke til tilsvarende ekstreme islamister.

Jo mer disse klarer å få pisket opp sine hatske stemninger mot alle arabere, jo større "kick" får de opp i hodet sitt, ser det ut som.

Annonser