Månedlige arkiver: februar 2011

Siv Jensen bakvasker Norge

Debatten mellom Stoltenberg og Siv Jensen på NRK i dag viser en leder for Fremskrittspartiet med en egentlig svært ekstrem profil. Mens president Obama vil gi de mange fattige i sitt land et minimum av sosial sikkerhet med sin helsereform, prøver «Tea party»-folkene å stanse dette. 

Så kommer Siv Jensen dem i møte og nytter samtidig anledningen til å bakvaske  sitt eget land i utlandet ved å spre uriktige opplysninger. Stoltenberg arresterer henne og hun svarer med å flire og stirre – et såkalt «ærlig» ansikt.

Fr.p.s ultra-liberalistiske politikk har sitt opphav i den asosiale ideologien til Ayn Rand som er egoismes renspikkede evangelium. Det er en ideologi som er i motstrid til alle norske verdier, men dyrkes altså i Fr.p-miljøet og hestehoven stikker ofte fram… Her gjennom støtten til høyrekreftene i USA og bakvaskelsen av eget land.

Dette partiet er en trussel mot den velferdsstaten som er bygget opp her til lands. Bak spillet med misnøye ligger en ekstrem liberalisme . I stedet for samfunnssolidaritet kommer alles kamp mot alle.

Det er nødvendig at en ser på den atomisering som skjer i et samfunn som vårt, der allle blir lært opp til å se på samfunnet som noe som skal yte service og ikke være et mål i seg selv. Massemidia får folk til å se på det offentlige felleskapet som en slags butikk de er kunder i. En slik  avstumpet mentalitet ødelegger landet vårt.

Folket har på tusenvis av forskjellige måter blitt næret av en giftig ,snikende liberalistisk mentalitet. Det er bakgrunnen for at slike som Siv Jensen klarer å forføre folket, spille på misnøye og vinne oppslutning.

Annonser