Månedlige arkiver: juli 2011

Den digitale galskap og 22. juli

Statsministeren reiste denne parolen:

Mer demokrati, mer åpenhet, mer humanitet, men aldri naivitiet.

I går kveld ble det over hele landet demonstrert at folket ikke finner seg i at vold blir brukt til å ødelegge landet og drepe mennesker. På alle måter var det en manifestasjon som trengtes nå.

Men det er likevel grunn til å advare mot naivitet. Vi må regne med at selv slike folkelige mønstringer ikke nødvendigvis vil påvirke alle. Noen finner sitt «univers» foran PC-en, gjennom war games,  og får næring til sine livsholdninger på ekstreme nettsteder .

Veldig mye av det som florerer på f. eks. ABC-debattstedene  vitner om holdninger som er nokså like med den holdningen som  Anders B.B. har.

Omtrent slik vil jeg beskrive et virkelighetsbilde som ofte har kommet fram: Landet styres av en gjennomkorrupt regjering av landsforrædere. Disse idiotene vil gi landet bort til muslimene som  vil overta alt.

Ellers forekommer ofte virkelighetsoppfatninger som bare bygger på at alt er konspirasjon. Og hvis en ikke tror på en konspirasjonsteori, så kan forklaringen være at konspirasjonen er så mesterlig utført at de fleste blir lurt.

De som sitter foran PC-en og utvikler seg selv som deltakere i  forskjellige sub-kulturer er overlatt til seg selv. for dem er det den største «forbrytelse» som tenkes kan, hvis noen skulle prøve å tvinge dem til å stikke nesa ut i virkeligheten utenfor.

Minoriteten lever sitt eget liv og majoriteten overlater dem til seg selv.

Jeg tror det er tvingende nødvendig med økt kontroll av den digitale verden, ikke fordi jeg vil bryte med grunnloven som gir rett til frimodige ytringer, men fordi jeg mener at de som er fullstendig «ute på tur» og har dannet seg syke vrangforestillinger trenger å bli konfrontert med det sosiale fellesskap – med storsamfunnet rundt seg.

 

 

 

Annonser