Stikkordarkiv: Datalagringsdirektivet

Datalagringsdirektivet er nødvendig

Jeg er aktiv motstander av EU og dagens EØS-avtale. Men jeg mener det er tvingende nødvendig med et samarbeid for å bekjempe kriminalitet og terrorisme.

Datalagringsdirektivet vil gi politiet det nødvendige verktøy for å forebygge og etterforske slik virksomhet.

Det er tilstede en fare for misbruk av dette verktøyet. Men det blir feil å se seg blind på faren for misbruk og overse selve hovedsaken.

Det er også tilstede en feil mentalitet i den norske debatten, hvor dette med individets rettigheter blåses opp og isoleres fra sin rette sammenheng.  Lov og orden er nødvendig for at individet skal ha det trygt. Og datalagringsdirektivet er altså verktøyet for å sikre dette.

Er det noe som jeg er redd for, så er det narkotika. Det er en sterk grunn for å gå inn for datalagringsdirektivet.

Annonser