Datalagringsdirektivet er nødvendig

Jeg er aktiv motstander av EU og dagens EØS-avtale. Men jeg mener det er tvingende nødvendig med et samarbeid for å bekjempe kriminalitet og terrorisme.

Datalagringsdirektivet vil gi politiet det nødvendige verktøy for å forebygge og etterforske slik virksomhet.

Det er tilstede en fare for misbruk av dette verktøyet. Men det blir feil å se seg blind på faren for misbruk og overse selve hovedsaken.

Det er også tilstede en feil mentalitet i den norske debatten, hvor dette med individets rettigheter blåses opp og isoleres fra sin rette sammenheng.  Lov og orden er nødvendig for at individet skal ha det trygt. Og datalagringsdirektivet er altså verktøyet for å sikre dette.

Er det noe som jeg er redd for, så er det narkotika. Det er en sterk grunn for å gå inn for datalagringsdirektivet.

Annonser

Én kommentar til “Datalagringsdirektivet er nødvendig

 1. Ole_Aa_Langeland

  Jeg vet faktisk at jeg selv har vært overvåket på politisk grunnlag. Folk sier gjerne: «Du som har vært overvåket på politisk grunnlag burde være den første til å protestere mot DLD».

  Men jeg kan ikke på grunn av at urettmessig overvåkning har funnet sted være mot at det finnes et handlekraftig politivesen og også et overvåkningspoliti.

  Grunnen til at f. eks. terrorisme er en trussel, kan diskuteres. Vestlig krigføring i Irak og Afghanistan har ført til en større og ikke mindre trussel.

  Men når trusselen først er der, rettet mot vårt eget fedreland og dets innbyggere, så må trusselen møtes med adekvate midler – uavhengig av hva som må være årsaken.

  Og i denne sammenheng blir DLD et nødvendig tiltak for å koordinere bekjempelse og forebygging av terrorisme mellom flere europeiske land.

  Norge må absolutt ta del i dette. Det vil sikre innbyggernes livsinteresser.

  Dette med denne tenkte mafiabossen som ringer til meg. En etterforskning må nødvendig ofte spenne videre enn til de som i juridisk forstand kan kalles mistenkte, eller som det heter at «det er skjellig grunn til å mistenke».

  Hvis denne bossen tilfeldig har ringt til undertegnede, så er det kanskje ikke noen slik grunn. Men hvis han ofte ringer eller andre forhold peker i retning av mistanke, da går man kanskje et skritt videre med husundersøkelse, innkalling til forhør e.l.

  Når det gjelder betydningen av det verktøyet DLD er, så må vi høre på fagfolk. Og fagfolk i dette tilfellet, det er politifolk og slike som skal fremme straffesaker for retten, aktorer.

  Og de sier altså at dette har en stor betydning at DLD blir innført og det er et nødvendig verktøy.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *